Sosiologi siivoamassa

Aloitin Kodalla kolmantena opiskeluvuonna. Kaiken kaikkiaan työskentelin Kodalla melkein neljä vuotta. Nämä vuodet opettivat paljon. Ennen kaikkea ymmärrys ja arvostus siivoojan työtä kohtaan nousivat pilviin.

Opiskelin sosiologiaa, eli alaa, jossa lyhyesti sanottuna tarkastellaan yhteiskunnan toimintaa ja rakenteita sekä niiden vaikutusta ihmisten toimintaan. Yleisesti ottaen siivoojan työ kehittää taitoja, joita tarvitaan lähes alalla kuin alalla: kykyä priorisoida, ajanhallintaa ja vuorovaikutustaitoja. Työssä kohtaa paljon erilaisia ihmisiä erilaisin tarpein. Tilanteet voivat vaatia yllättävääkin pelisilmää, sillä siivooja saattaa olla henkilö, jonka asiakas kokee turvalliseksi uskoutua. Myös lähes kaikki sosiologit tarvitsevat näitä kaikkia taitoja omalla alallaan. Sosiologisesta ajattelusta on hyötyä siivoojan työssä siinäkin mielessä, että sosiologi tarkastelee usein yksittäisiä asioita suhteessa laajaan kokonaisuuteen tai päinvastoin. Siivoojan työssä tämä näkyy esimerkiksi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa: kun ymmärtää asiakkaan lähtökohdat, voi antaa hänelle parempaa palvelua. Lisäksi, kun tarkastelee omaa työtään osana laajempaa kokonaisuutta, voi nähdä, kuinka suuri merkitys sillä on.

 

Sen lisäksi että aika Kodassa opetti paljon, olin onnekas saadessani tehdä töitä yritykselle, jonka arvomaailma vastaa omaani. Tutkin gradussani nuorten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Tulosten perusteella useaa nuorta huolettaa maapallon tila suuresti, mutta he kokevat, etteivät voi yksittäisinä ihmisinä tehdä paljon. Juuri tämän vuoksi myös yritysten toiminnalla on väliä. Usein puhutaan yksittäisten ihmisten ja toisaalta valtioiden ja suuryritysten merkityksestä. Helposti unohtuu pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Yritysten toiminta on aina laajamittaisempaa kuin yksittäisen ihmisen. Toimintatavoillaan yritykset vaikuttavat monen ihmisen hiilijalanjälkeen, niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kautta. Vastuullisella toiminnalla yrityksellä on paitsi mahdollisuus vaikuttaa omien suorien tekojen kautta, myös kannustaa muita ottamaan ympäristön huomioon -ympäristöystävällisiä valintoja kannattaa tehdä, koska yksittäistä ihmistä suuremmatkin toimijat tekevät.

 

En ehkä tehnyt unelmieni työtä, mutta tein työtä yrityksessä, jossa viihdyin ja joka vastasi arvojani. -Kunnon milleniaalin tavoin.

Minttu
Siivooja
Siivouspalvelu Kota

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme!