Vastuullisuusstrategia – Siivouspalvelu Kota Oy 

 

Vastuullisuusstrategiamme rakentuu vahvasti arvojemme, ekologisuus, työnilo ja yhteistyö, varaan. Lähdemme jokaisessa yrityksemme valintatilanteessa – niin isoissa kuin pienissä arjen pohdinnoissa – ajatuksesta, että lopputuloksen täytyy täyttää arvomme sekä arvolupauksemme. Arvolupauksemme niin asiakkaillemme kuin henkilökunnallemme on, että tuotamme inhimillistä, turvallista ja ammattitaitoista palvelua vastuullisilla valinnoilla. 

 

Vastuullisuusstrategiamme näkökulma keskittyy pitkän tähtäimen tavoitteisiin; emme halua tehdä nopeita, hetkellisen ratkaisun tarjoavia pikapaikkauksia vaan etsimme aktiivisesti kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja. Olemme rakentaneet tavoitteita, joiden saavuttamiseksi teemme joka päivä aktiivista työtä.  

KOTA ikonit 20203

Ekologisuus

Visio:

Mahdollistamme asiakkaillemme ja työntekijöillemme turvallisen ja ekologisen siivouspalvelun sekä edistämme kiertotaloutta niin kotitalous- kuin yritysasiakassektoreilla.

Strategiset tavoitteet:

 • Arvomme ja vastuullinen toimintatapamme ohjaa asiakkaidemme valintoja
 • Siivouspalvelu Kodan työntekijät ymmärtävät oman toimintansa merkityksen ja toimivat vastuullisuuden käyntikortteina työssään
 • Siivouspalvelu Kodalla on merkittävä asema yksityisten siivouspalvelualan yrityksien keskustelussa vastuullisuuden edelläkävijänä
 • Siivouspalvelu Kota on aktiivisessa roolissa työntekijöiden ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien biologisten riskien minimoimisessa
 • Suojelemme Itämerta minimoimalla kemikaalien kulutusta

Strategiset toimenpiteet:

 • Teemme aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä Turun alueen oppilaitoksien kanssa kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseksi
 • Tuotamme uusia palveluita, joilla edistetään niin kotitalous- kuin yritysasiakkaiden mahdollisuuksia ekologisiin ratkaisuihin
 • Etsimme uusia innovaatiota ja ratkaisuja, joilla edistetään ihmisille ja luonnolle turvallisia ja ekologisia tapoja torjua biologisia riskejä.
 • Nostamme esille siivouksen merkitystä ja roolia osana yrityksien työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • Lisäämme läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta omiin prosesseihimme, jotta voimme konkreettisesti osoittaa saavutetut ratkaisut
 • Otamme hiilijalanjäljen mittauksen käyttöön 
KOTA ikonit 20204

Työnilo

Visio:

Olemme toimialueellamme haluttu työnantaja, joka on tunnettu työntekijöidensä hyvinvoinnista ja yhteisöllisestä organisaatiokulttuurista.

Strategiset tavoitteet:

 • Kohtaamme jokaisen työntekijän yksilönä.
 • Hoidamme syitä – emme oireita. Uskomme, että ihminen on kokonaisuus ja jokaisen tarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi.
 • Autamme jokaista kotalaista löytämään omia vahvuuksiaan ja unelmiaan.

Strategiset toimenpiteet:

 • Panostamme henkilöstöhallintoon sekä esimiestyöhön, sillä ihmiset ovat tärkein resurssimme. Järjestämme tilaa henkilökohtaisille keskusteluille, etsimme jokaisen vahvuuksia ja autamme sanoittamaan omia tarpeita ja ajatuksia.
 • Yhdessä työterveyshuollon kumppanimme kanssa lähestymme työntekijöitämme kokonaisvaltaisesti; päänsäryn oiretta voidaan hoitaa särkylääkkeellä, mutta syy voikin olla syömättömässä aamupalassa. Ahdistus ei välttämättä kumpua työn tuomista paineista, vaan oman elämän arvojen määrittelemättömyydestä. Siksi tarjoamme mm. Life Coach -valmennusta.
 • Haluamme tukea, rohkaista ja auttaa eteenpäin, jotta kukaan ei tipahtaisi, sillä uskomme, että jokaiselle on olemassa oma paikka. Sen paikan löytyminen on kaikkien etu riippumatta siitä, jatkaako työntekijä Kodassa vai jonkun toisen yrityksen palveluksessa.
 • Panostamalla rohkaisevaan ja kannustavaan organisaatiokulttuuriin luomme työpaikasta yhteisöä, joka voi kannatella elämän haasteiden keskellä tai silloin kuin muuta tukiverkkoa ei ole
 • Vahvalla yhteisöllisellä organisaatiokulttuurilla ja työntekijöidemme työhyvinvointia tukevilla ratkaisuilla haluamme ennaltaehkäistä köyhyyden periytymistä, edistää terveyden ja hyvinvoinnin tukemista, hyvää koulutusta, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, vähentää eriarvoisuutta, kannustaa vastuulliseen kuluttamiseen sekä kannustaa sukupuolten tasa-arvoa.
KOTA ikonit 20205

Yhteistyö

Visio:

Olemme arvostettu ja sisäisesti vahva siivouspalvelualan yritys, joka tuottaa asiakkailleen tarpeenmukaista, laadukasta ja joustavaa palvelua yhteistyössä muiden paikallisten yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Strategiset tavoitteet:

 • Tuotamme jokaiselle asiakkaalle tarpeenmukaista siivousta, joka yhdistää asiakkaan subjektiivista kokemusta sekä siivoojiemme koulutusta ja ammattitaitoa
 • Mukaudumme nopeasti muutostilanteissa
 • Lisäämme läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota asiakkaan, siivoojien sekä asiakaspalvelumme välillä
 • Lisäämme arvostusta siivoojia ja siivousalaa kohtaan
 • Tuemme kotimaisia ja paikallisia yrityksiä

Strategiset toimenpiteet:

 • Mahdollistamme asiakkaalle laskutuksen, joka perustuu todellisiin siivoustunteihin minuuttien tarkkuudella
 • Huomioimme tilojen materiaalit, käyttöasteen ja turvallisuuden; siivoamme aidon tarpeen mukaan sekä asiakkaan siivoustoiveita noudattaen
 • Panostamme henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen sekä asiakaspalvelutaitoihin, jotta he pystyvät toteuttamaan asiakkaan siivoustoiveita ammatillisia kriteerejä noudattaen
 • Mahdollistamme muutokset nopealla aikataululla esimerkiksi hybridityöskentelyssä tai sairastumistilanteissa
 • Kehitämme viestintäämme ja palveluprosessejamme erilaisten järjestelmien sekä henkilökuntamme kouluttamisen kautta
 • Sanoitamme niin sisäisesti työntekijöillemme kuin ulkoisesti asiakkaillemme toimintojamme ja arkeamme Siivouspalvelu Kodan eri tehtävissä
 • Osallistamme työntekijät ja asiakkaat Siivouspalvelu Kodan kehittämiseen tyytyväisyyskyselyiden ja erilaisten hankkeiden kautta

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme!